Linki

  Smocza Kompania - założyciele Xiążęcej Drużyny

  SJK Pa-Ta-Taj - tu jeździmy

  Zamek Czersk - Kontynuacja turnieju iłżeckiego gdzie Xiążeca Drużyna robiła pierwsze pokazy

  Freha - Forum rekostrukcji historycznej

  Bagrit - Wielki Spis Rycerski

  Ana Creatives Anna i Aron Ansarov - Znakomici fotogtafowie z ameryki

  Fotograf z Belgii - część zdjęć z Hastings

  Fundacja Zamek Gniew

  4 pułk piechoty Xięstwa Warszawskiego

  Arsenał Stowarzyszenie regimentów i pułków polskich- 1717-1831

Patataj jazda konna