AKTUALNO¦CI

14.03.10r. - Zdjęcia z Obozu konnego i z rajdu napoleońskiego

Więcej...


---------------------------------------------------------------------------
14.03.10r. - W zakładce "O nas" pojawił się nowy dział z artykułami. W pierwszym z nich prezentujemy opis naszej zimowej wyprawy napoleońskiej

Więcej...


---------------------------------------------------------------------------

Uwielbiam kiedy jazdy zwał
Po chamskich karkach leci w cwał
Spod kopyt pryska taki syn
Dalej ich prać i gnać ich w dym!
To lubię i to ¶piewam.

Bertrand de Born

Kimże jest rycerz bez swego konia? To pytanie po raz pierwszy poważnie zadali¶my sobie w 2002 roku. Maj±c za sob± kilka lat odtwarzania kultury materialnej ¶redniowiecza, postanowili¶my wzbogacić nasz± wielk± pasję o jazdę konn±, bez której zjawisko rycerstwa nie miałoby szansy zaistnieć w takiej formie, w jakiej je dzi¶ znamy. Tak narodził się pomysł rekonstrukcji oddziału ciężkiej jazdy z XIII wieku, czyli projektu o nazwie Xi±żęca Drużyna działaj±cego dzięki pomocy stajni Patataj. Z upływem czasu Drużyna poszerzyła swój kr±g zainteresowań i utworzyła konn± grupę łucznicz±, a także sekcję woltyżersk±. Od 2005 roku Drużyna Xiażeca zaczęła także odtwarzać ciężk± jazdę z okresu Bitwy pod Grunwaldem, a od 2008 kawalerię doby napoleńskiej. Witajcie na naszej oficjalnej stronie.

Patataj jazda konna